Drobná architektura

 Drobná architektura v krajině (od mezních kamenů po náboženské památky) vznikala a stále vzniká z mnoha různých důvodů. Jejím hlavním motivem je však vždy snaha o dosáhnutí harmonie (mezi jednotlivými lidmi i směrem k přírodě, Bohu). Přestože krajina, ve které žijeme, je krajinou obydlenou, protkanou sítí cest a lidských sídel, nejsilněji si naší lidskou přítomnost v ní uvědomíme právě při setkání s drobnou architekturou.

Setkání s drobnou architekturou v krajině není pouhým setkáním s našimi předky, kteří ji na tomto místě vybudovali, či s příběhy a událostmi, které měla připomínat. Setkání s ní je především setkáním s krajinou samotnou. Drobná stavba v krajině, blízká nám svou křehkostí i rozměry, zpřítomňuje v sobě celou okolní krajinu, stejně jako zpřítomňuje náš nárok být jejími majiteli a hospodáři.