Úvod

 

 

Program Cesty venkova

Společně - spoluprací lidí žijících na venkově, jejich zastupitelů v obecních samosprávách a odborné veřejnosti, s pokorou a otevřeností k moudrosti přírody můžeme pozitivně ovlivnit krajinu i životy lidí, kteří jsou s ní životem na venkově spojeni. Tato trojí spolupráce - místní veřejnost, zastupitelé a odborníci může zajistit pozitivní změny, které budou dobré a udržitelné v řádu desítek let.

„Nejsou dvě historie, lidská a přírodní, ale jen jedna, která je už pár miliónů let společná.“

Václav Cílek

Cesty venkova je program, který hledá cesty a vytváří podmínky pro větší propojení lidí s místní krajinou - přírodní i urbanizovanou. Vychází z hlavních myšlenek trvale udržitelného rozvoje, ověřuje je v konkrétních podmínkách českého venkova a obohacuje o nové podněty.
Program se zaměřuje na tři okruhy témat:
1. Přírodní a urbanizovaná krajina - hledání nových možností jejího využití a participace veřejnosti na její ochraně.
2. Participace veřejnosti na fungování a rozvoji obce
3. Výchova a vzdělávání – propojení školy se životem obce –
ověření způsobů a forem didaktické práce betfair bookie, jak posílit u dětí vztah k místu, ve kterém vyrůstají, navštěvují školu a následně mnozí žijí.